Co bude s Vaším majetkem po smrti

1. Mít v pořádku majetek a finance je důležité v každém věku. K tomu, aby dědictví proběhlo v pořádku, je třeba znát řadu věcí. Sepsání závěti a samotné odkázání majetku se podrobuje jistým pravidlům. Lidé v důchodovém věku se problematikou závěti a s ní spojeném dědictví zabývají velice často. Většinou si se všemi záležitostmi neví rady a obracejí se s pomocí na různé společnosti, které tyto služby poskytují. Nejčastěji chtějí vědět, jak správně sepsat závěť, jak rozdělit majetek mezi dědice, nebo možnost vydědění.

dům

2. Možností, jak sepsat závěť je několik, nejjednodušší je sepsat ji ručně, pořízena může být také u notáře formou veřejné listiny. Závěť musí obsahovat několik nezbytných náležitostí, bez kterých bude neplatná. Musí mít přesný datum sepsání a vlastnoruční podpis. V případě, že už není člověk schopen sepsat závěť vlastní rukou, je třeba, aby v ní byli podepsáni dva svědci. Další z možností je uzavření dědické smlouvy, kdy se dědictví vyřeší už dopředu pro případ úmrtí.

hory

3. Závěť se sepisuje dle aktuální životní situace a zdravotního stavu sepisovatele. Do dokumentu se smí uvádět pouze vlastní majetek. Společnou závěť manželů proto není možné uzavřít společně, protože každý z manželů je oprávněn nakládat pouze s vlastním majetkem. Je důležité si uvědomit, že sepsání závěti k ničemu nezavazuje. Se svým majetkem můžete i nadále libovolně nakládat. Můžete ho klidně prodat nebo darovat.

4. I po sepsání závěti je možné své rozhodnutí změnit. V případě sepsání vlastní rukou ji jednoduše roztrháte. U sepsání závěti u notáře pouze podáte odvolání V případě úmrtí platí, že nová závěť ruší tu starou, proto musí mít každá datum. V případě nesepsání závěti nastává dědictví ze zákona.

daně

5. Do závěti můžete zahrnout kohokoli i mimo rodinu. Nezapomeňte ale na své děti a jejich potomky. Nezletilý dědic má právo dostat tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Zletilý dědic má právo na čtvrtinu podílu. V případě, že si nepřejete, aby měl zákonný dědic právo na majetek, musíte ho nechat vydědit. To lze v případě, že neposkytl pomoc v nouzi, neprojevuje opravdový zájem o Vás, byl odsouzen za trestný čin nebo pokud vede nezřízený život.
S dědictvím se také pojí jisté poplatky u notáře. Třeba sepsání závěti, vydědění nebo odvolání stojí 1500kč. Uschování závěti 800kč. Řízení podle výše majetku při hodnotě 100 000kč činí 2% z částky, při hodnotě 100 000 až 500 000kč činí 1,2% z částky. Sazba klesá se zvyšující se částkou.

Doporučené články