Když hledáte místo pro svůj sjezd, zavolejte nám


Jako organizátor velkých akcí nutnÄ› potÅ™ebujete nalézt vhodné prostory pro další sjezd, snÄ›m, aÅ¥ už nÄ›jaké obÄanské organizace Äi například politické strany? Je jisté, že takové schůze nemohou dost dobÅ™e probíhat v kdejaké restauraci nevalné kvality i povÄ›sti. Aby mohlo vÅ¡e probÄ›hnout jak se tak říká jako na drátkách, pak musí být i prostory dostateÄnÄ› vhodné pro takovýto typ akcí. Ale kde takové sehnat? Sháníte nÄ›jaké kongresové centrum v Plzni nebo okolí? Pak už dále hledat nemusíte, protože jste ho právÄ› naÅ¡li. SjeÄte se do PlznÄ›, kde Vás uvítáme my!

Prostorný sál pro Váš kongres

Prostorný sál pro Váš kongres mile rádi poskytneme za rozumnou cenu právÄ› my, právÄ› náš hotel spojený s restaurací, obojí na velice dobré úrovni. Když potÅ™ebujete skuteÄnÄ› reprezentativní prostory, které by byly dostateÄnÄ› vzduÅ¡né, ve kterých byste se nemuseli tísnit a které nabídnout veÅ¡kerý potÅ™ebný komfort pro jednání, pak se obraÅ¥te na nás. NaÅ¡e kongresové centrum je Vám plnÄ› k dispozici! ÚspÄ›ch pak bude zaruÄen.

Doporučené články