Kdo spravuje webové stránky firem


O tom, že dnes se žádná firma bez vlastních webových stránek neobejde, není sporu. Ovšem zároveň je jasné, že tyto musí být za všech okolností aktuální, především co se týká katalogu zboží, jeho dostupnosti a ceníku. Je tedy nutné, aby se o ně někdo staral a veškeré změny, které vedení požaduje, tam zanesl. Kdo tuto práci ale dělá?

 

webmaster musí být kreativní

 

V první řadě to musí být někdo, kdo má odpovídající kvalifikaci. V tomto případě je nutné, aby se vyznal nejen v programovacích jazycích, ale také ve webdesignu. Také musí alespoň trochu rozumět oné firmě a produktům, které nabízí. Podnikatel má tedy v tomto případě tři možnosti.

 

Jednou z nich je, že si vÅ¡e udÄ›lá sám. To je nejÄastÄ›ji případ zaÄínajících podnikatelů, kteří nemají dostateÄný kapitál, aby si mohli dovolit nÄ›koho na tuto pozici zamÄ›stnat. Bohužel, je to také obvykle nejménÄ› Å¡Å¥astné Å™eÅ¡ení, neboÅ¥ jim Äasto chybí znalosti základních pravidel o tom, jak by mÄ›la webová stránka vypadat. Proto tyto Äasto nemají zrovna nejvÄ›tší návÅ¡tÄ›vnost, a vÄ›tÅ¡inou je i snadno poznáme.

 

kódování webové stránky

 

Další možností je najít si nÄ›jakého externího pracovníka Äi přímo firmu, která se právÄ› provozováním a vytvářením webových stránek zabývá. Zde si můžeme být jisti tím, že výsledek bude vypadat skuteÄnÄ› dobÅ™e. Problém je v tom, že za nÄ›j samozÅ™ejmÄ› budeme muset zaplatit a také fakt, že tyto firmy mají Äasto více zakázek a je pravdÄ›podobné, že ta naÅ¡e nebude zrovna prioritní.

 

Nakonec je tu pak možnost zamÄ›stnat nÄ›koho, kdo se nám bude o webovky starat na plný úvazek. JistÄ›, budeme mu muset platit odpovídající mzdu, k Äemuž se samozÅ™ejmÄ› pÅ™idají i další povinné odvody a administrativa. Pokud vÅ¡ak dobÅ™e vybereme, můžeme zde oÄekávat zdaleka nejlepší výsledky – koneckonců i jemu bude záležet na tom, aby naÅ¡e firma dosahovala zisku.

 

SamozÅ™ejmÄ›, naÅ¡e rozhodnutí bude ovlivnÄ›no také finanÄní situací, ve které se firma momentálnÄ› nachází. RozhodnÄ› bychom vÅ¡ak mÄ›li zvážit, zda se nám nakonec nevyplatí si trochu pÅ™iplatit.